Facebook 臉書使用行為調查 - 君如 (前測)

親愛的小姐/先生,您好:

這是一份有關Facebook(臉書)使用行為」的學術問卷。

我們需要的填答者必須最近一個月內參與過Facebook(臉書)」,如果您不符合這項條件,則「無須」填答這份問卷。謝謝您的合作!

填寫這份問卷大約需要10分鐘左右的時間,您的答案對我們的研究相當重要,懇請您耐心作答。

本問卷採匿名方式,所有資料僅供學術研究之用,絕不外洩或轉用它途,請您放心作答。

敬祝
身體健康 事事順心

                                                                                  國立台灣師範大學管理研究所                      王仕茹副教授

                                                                                  國立台灣師範大學全球經營與策略研究所     王君如研究生   敬上