Phiếu khảo sát

Xin chào các anh chị:

Đây là phiếu khảo sát có tính học thuật, mục đích của nghiên cứu này là xem xét mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng và phân tích xem các yếu tố đó có thực sự ảnh hưởng đến hiệu suất được cử đi công tác hay không. Phiếu khảo sát này sử dụng phương pháp ẩn danh để tiến hành khảo sát, cho nên các câu trả lời mà các anh chị cung cấp là dữ liệu chỉ được dùng cho việc phân tích nghiên cứu này. Phiếu khảo sát này có 2 phần, tổng cộng có 10 câu, thời gian trả lời khoảng 5 phút. Cảm ơn sự hỗ trợ của các anh chị để giúp nghiên cứu này được diễn ra suôn sẻ.

 

Nếu có vấn đề thắc mắc, các anh chị có thể liên hệ qua email: shihting1202@gmail.com